Materiály k projektu „Ve vodě nežijí jen vodníci“

V těchto dnech rozesíláme na místní organizace našeho územního svazu kompletně zpracovaný projekt „Ve vodě nežijí jen vodníci“ včetně potřebných příloh a metodiky.

Prosím věnujte nastudování dostatečný čas tak, aby cela akce proběhla dle stanovených podmínek. Projekt je směrován na pomoc vaší MO, potažmo vašemu kroužku v náboru dětí a mládeže a je koncipován jako dlouhodobý. Lze ho opakovat vícekrát, ve všední den i o víkendech, během celého školního roku. Finanční podpora MO na uspořádání akce se bude každoročně odvíjet od získaných dotací pro tento projekt na daný rok.

Projekt je pro letošní rok financován z dotací Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje proto i vyúčtování akce z Vaší strany podléhá určitým pravidlům. Prosíme o jejich dodržení a vyúčtování dle návodu.

Žádáme o podání přihlášení k akci, termín podání přihlášek je od 1. 3. do 31. 3. 2016. Akce v tomto jarním kole musí být uskutečněna a vyúčtována do 30. 6. 2016.

Přílohy uveřejňujeme v této zprávě, zároveň budou uloženy v sekci Intranet a v sekci Mládeže, v podsekci Ve vodě nežiji jen vodníci – Projekt ke stažení.

Přílohy: Dopis MO – Vodníci 2016

Formulář vyúčtování – Vodníci 2016

Metodika proplácení akce – Vodník 2016

Přihláška do akce – Vodník 2016

Vyúčtování akce – Vodník 2016

Příloha č. 4 – Logo, diplom – Vodník 2016

Oslovení škol – Vodník 2016

Projekt – kompletní verze – Vodník 2016

Jiří Eichler, vedoucí odboru mládeže SÚS