Děti z Plaňan třídily při výlovu ryby

V areálu rybochovného zařízení za cukrovarem přivítali v sobotu 3. 11. 2018 rybáři MO ČRS Plaňany děti z rybářských kroužků. Konal se zde výlov dvou menších rybníčků.

Počasí nám opět moc nepřálo, ale i tak se u rybníčků sešlo celkem 29 dětí.

Rybáři ukázali dětem, jak se zatahuje velkou sítí. Největším lákadlem však pro děti bylo třídění vylovených ryb na přebírce, do kterého se s radostí zapojily. Vyzkoušely si zde poznávačku ryb a připomněly si vše, co se o rybách naučily. Starší děti pomáhaly při rozvozu ryb, vzít kolečko a odvézt ho nebyl pro ně žádný velký problém.

Zimu jsme zahnali teplým čajem na zahřátí.

Děkuji všem zúčastněným – rodičům a dětem za účast a výdrž při výlovu. Mokří a špinaví jsme se vraceli domů, ale s pocitem příjemně stráveného dopoledne u vody.   

Hana Purkrábková, MO Plaňany