Členská schůze místní organizace v Unhošti

V soboru 3. 3. 2018 od 9.00 hodin se uskutečnila jako každoročně v tomto termínu členská schůze ČRS místní organizace Unhošť. V letošním roce se ze 150-ti dospělých členů MO na schůzi dostavilo 65 osob. Menší účast proti minulým rokům lze přičítat i chřipkové epidemii, která se ani unhošťským rybářům nevyhnula.

Předseda pan Zdeněk Štěpánek přivítal přítomné a zejména hosty – místní starostku, zástupce spřátelených spolků z města a také předsedu a techničku Středočeského územního svazu.

Letošní schůze se nesla ve slavnostním duchu oslav 120. výročí založení místní organizace. Ing. Nekvinda shrnul chronologicky jednotlivé kroky, které vedly k založení MO a jmenoval zakladatele a hlavní aktéry vzniku rybářského spolku.

Dále zazněly zprávy jednotlivých členů výboru, dozorčí komise, hospodáře a dalších kolegů. Perfektně zpracované zprávy formou přehledných prezentací nelze než pochválit. Nutno vyzdvihnout příkladnou práci vedoucích místního rybářského kroužku, který má dlouhou tradici. Je vidět, že to zde dělají dobře, neboť počet dětí každoročně narůstá.

Po obědě (letos pro změnu řízek a výborný bramborový salátek) členové volební komise seznámili přítomné s navrženými kandidáty do výboru místní organizace. Po schválení volby veřejným hlasováním všichni přítomní přistoupili k provedení voleb. Ve výboru MO došlo k obměně některých funkcionářů. Přítomní potleskem ve stoje vyjádřili svoje poděkování odstupujícímu předsedovi p. Štěpánkovi za jeho obětavou práci ve funkci za posledních 35 let a na návrh p. Volka byl p. Štěpánek zvolen doživotním čestným předsedou MO.

Diskuze, vystoupení hostů i členů MO se neslo ve velmi přátelském duchu. Pan Volek jménem unhošťských rybářů poděkoval panu Hýbnerovi za pozvání do Mukařova na líheň a předal mu nádhernou přívlač, aby to panu předsedovi při lovení sádek lépe šlo.

Po ukončení schůze se všichni přítomní vyfotili na náměstí před kostelem a poté se přesunuli shlédnout výstavu, kterou společně připravili pro připomenutí, co vše se za ta dlouhá léta podařilo několika generacím vytvořit. K vidění byly jak historické předměty na chov ryb i sportovní rybolov, tak i nově pořízená přepravní bedna na převoz ryb. Nádherně zpracované byly staré i nové fotografie, na kterých se skoro všichni členové většinou našli.

Velký dík a obdiv patří této výborné patě nadšených rybářů, pro které není zatěžko vychovat nádherné ryby, zrovna tak jako uspořádat ples, či výstavu.

Jaroslava Fryšová