411 167 LABE 14 A – MO Mělník

411 167 LABE 14 A – MO Mělník  148,2 ha
Revír tvoří vodní plochy v povodí Labe 14. K revíru patří:

Pískovna Vlíněves (Baraba) v k. ú. Vlíněves 60,1 ha
GPS 50°21‘58.808“N, 14°25‘54.067“E

Pískovna Vlíněves I. Vlíněves 45,2 ha
GPS 50°21‘47.562“N, 14°25‘56.656“E

Sidonka Hořín 6,4 ha
GPS 50°21‘41.066“N, 14°27‘22.055“E

Mlazické tůně Mělník 9,5 ha
GPS 50°22‘31.784“N, 14°27‘16.792“E

Hořínská strouha Hořín 4,8 ha
GPS Z: 50°21‘24.479“N, 14°27‘32.1“E, K: 50°19‘25.525“N, 14°27‘59.825“E

Vehlovická tůň Mělník 4,5 ha
GPS 50°23‘14.872“N, 14°27‘38.225“E

Staré Labe a Hadík Mělník 3,6 ha
GPS 50°20‘7.627“N, 14°29‘34.771“E
GPS 50°19‘49.216“N, 14°29‘35.751“E

Šutrák Býkev 2,0 ha
GPS 50°21‘18.675“N, 14°24‘0.783“E

Lov přívlačí je povolen na pískovnách Vlíněves, Vlíněves I a Sidonce. Chytání z ostrůvků je zakázáno. Míra candáta je stanovena na 50 cm a štiky na 60 cm. Na pískovnách Vlíněves a Vlíněves I se musí kapr od 70 cm (včetně) bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na celém revíru je zakázáno zavážení, zanášení i zaplavávání krmení a nástrah, včetně označování krmených a lovných míst bójkami a jinými předměty. Používání rybářského přístřešku pouze po dobu výkonu rybářského práva. Podél celého revíru je zakázáno stanování, kempování, táboření, bivakování a rozdělávání ohňů – viz obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice č. 1/2015 (v celém znění na webových stránkách SÚS: www.crs-sus.cz a MO Mělník www.rybarimelnik.cz; citace z vyhlášky 1/2015: článek 4, odst. 4 na informačních tabulích dopravního značení). Na katastrálním území města Mělníka (Mlazické tůně, Staré Labe a Hadík, Vehlovická tůň) platí Obecně závazná vyhláška města Mělník číslo 2/2017 mimo jiné k zákazu stanování, kempování a rozdělávání ohňů v době od 00,00 do 04,00 hod. Na revíru platí povinnost při vylovování ryby použití podběráku.

IMG_7256

Baraba – Vlíněves

IMG_7258

Baraba – Vlíněves

IMG_7303

Hořínská strouha

IMG_7305

Hořínská strouha

IMG_7307

Hadík

 

 

IMG_7309

Hadík

IMG_7240

Vehlovická tůň

IMG_7243

Vehlovická tůň

IMG_7246

Mlazické tůně

IMG_7254

Mlazické tůně