411 062 MASTNÍK 1 – MO Sedlčany

411 062 MASTNÍK 1 – MO Sedlčany  18 km, 28 ha

GPS Z: 49°42‘53.753“N, 14°24‘57.221“E, K: 49°39‘30.246“N, 14°27‘55.984“E

Přítok Vltavy – údolní nádrže Slapy. Od hraničních tabulí v obci Radíč až k hraničním tabulím nad rybníkem v Červeném Hrádku. Úsek potoka od hraničních tabulí nad vtokem Mastníku do ÚN Slapy u Rákosníkova mlýna k hraničním tabulím v obci Radíč je revír pstruhový.
K revíru patří Sedlecký potok

GPS Z: 49°39‘17.828“N, 14°25‘53.523“E, K: 49°36‘29.921“N, 14°28‘18.037“E
levostranný přítok potoka Mastník od soutoku k jezu nad obcí Jesenice, mimo rybník Dlouhý – Nedrahovice.
Součástí revíru je:

Retenční nádrž v k. ú. Sedlčany 18,0 ha
GPS 49°38‘51.379“N, 14°25‘54.754“E

Při lovu ryb platí ustanovení Rybářského řádu ČRS s následujícími bližšími podmínkami:
Horní část Retenční nádrže a ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán – vyznačeno cedulemi. Hranice chovné části je 30 metrů směrem k hrázi od „Křížku“. Na hranici chráněného území je označen zákaz cedulí. Na druhé straně břehu začíná chráněné území na konci hráze protilehlého rybníčku, tam, kde začíná pole. Směrem od hranice k přítoku je lov zakázán, směrem k hrázi od hranice je lov povolen.
Nejmenší lovné míry: okoun 20 cm, lín 30 cm, štika 60 cm, amur 60 cm. Kapr nad 70 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Ponecháním si dvou ryb (kapr, amur), nebo jejich kombinace, končí denní lov. Ponecháním si jedné ryby (štika nebo candát) končí denní lov. Roční úlovek ryb (kapr, amur) nebo jejich kombinace je omezen na 40 ks. Roční úlovek (štika, candát) nebo jejich kombinace je omezen na 10 ks. Za nástražní rybu nelze použít vyjmenované druhy ryb (okoun, lín). Při lovu ryb platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům (nástrahy, návnady, osvětlení apod.).
Na přilehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování otevřených ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zakázáno vjíždět s motorovými vozidly a obytnými přívěsy na přilehlé pozemky revíru včetně cest. Parkovat je možné od sjezdu ze silnice č. 105 na původní komunikaci (U kapličky) až k zákazu vjezdu. U hráze je možné parkovat v prostorech pod Zeměměřičským úřadem.

IMG_6723

Mastník 1

IMG_6725

Mastník 1

IMG_6726

Mastník 1