411 059 LITAVKA 2 – MO Hořovice

411 059 LITAVKA 2 – MO Hořovice  11 km, 9 ha

GPS Z: 49°52‘51.852“N, 13°59‘17.462“E, K: 49°48‘4.62“N, 13°58‘22.068“E
Přítok Berounky. Od jezu Hávova mlýna v Libomyšli k jezu pod obcí Jince (pod vtokem Ohrazenického potoka).
K revíru patří:
část potoka Chumavy od ústí do Litavky v Libomyšli až do Hostomic
(GPS Z: 49°52’34.331″N, 13°59’48.843″E, K: 49°49’28.938″N, 14°2’23.609″E)
a nádrže:
Noviny v k. ú. Podluhy 1,4 ha
(GPS 49°48’4.763″N, 13°53’23.348″E)
Hražba Hostomice 0,6 ha
(GPS 49°49’56.61″N, 14°1’33.577″E)
Rybník Hražba je až do odvolání uzavřen z důvodu probíhající rekonstrukce hráze.
Palivčák Osov 0,9 ha
(GPS 49°50’23.385″N, 14°5’1.645″E)
Náhradou za Neumětelskou velkou je do revíru vložen rybník:
Loužek v k. ú. Malý Chlumec 0,4 ha
GPS: 49°49’9.731″N, 14°5’10.601″E
Přítoky Litavky a Chumavy jsou chovné – lov ryb zakázán. Na jednotlivých nádržích jsou chráněné rybí oblasti – vyznačeno tabulemi. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Při výkonu rybářského práva je nutno používat podběrák. Na revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 kusy vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.

DSC_0121

Palivčák Osov