411 043 KOUŘIMKA 2 A – MO Kouřim

411 043 KOUŘIMKA 2 A – MO Kouřim 10 ha
Revír tvoří nádrž:

Strašík v k. ú. Kouřim 10,0 ha
GPS 49°59‘42.104“N, 14°59‘58.242“E

Revír je od povodně v roce 2013 nezpůsobilý k rybolovu. Bližší informace podá MO Kouřim.

Strašík

Strašík

Strašík1

Strašík

Strašík2

Strašík