411 018 DOUBRAVA 2 – MO Vrdy 14 km 18 ha

411 018 DOUBRAVA 2 – MO Vrdy  14 km, 18 ha

GPS Z: 49°58‘33.146“N, 15°24‘28.561“E, K: 49°53‘59.68“N, 15°28‘36.997“E

Přítok Labe. Od mostu v Žehušicích až ke Korčickému jezu v k. ú. Žleby. K revíru patří náhony Vinický od Korčického jezu až k soutoku u Císařského mostu, Zbyslavský v k. ú. Vrdy, Bojmanský v k. ú. Žehušice a Starkočský potok v k. ú. Bílé Podolí v celé délce.

K revíru patří nádrž:
1. Na ostrově v k. ú. Vrdy 0,3 ha
GPS 49°55‘50.022“N, 15°28‘28.618“E

Na nádrži je povolen lov ryb od 1. 5. do 31. 12. pouze ve středu, sobotu, neděli a o státních svátcích. Denní úlovek je omezen na 1 ks vyjmenovaného druhu ryby, roční úlovek na 10 ks vyjmenovaných druhů ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. Ponecháním si jednoho kusu vyjmenované ryby zde končí denní lov ryb. Před zahájením lovu na této nádrži zapisujte v úlovkovém lístku č. podrevíru 1. Roční úlovek vyjmenovaných druhů ryb, uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., je na hlavním toku stanoven na 30 ks. Starkočský potok a náhon Vinický jsou chovné – lov ryb zakázán.

DOUBRAVA VRDY (1)

Doubrava

DOUBRAVA VRDY (2)

Doubrava