411 004 BEROUNKA 6 – MO Rakovník

411 004 BEROUNKA 6 – MO Rakovník 15 km, 90 ha

GPS Z: 50°1‘4.381“N, 13°49‘58.848“E, K: 49°57‘32.716“N, 13°41‘35.073“E

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna (elektrárny) v Nezabudicích až k jezu elektrárny ve Zvíkovci. Lov z plavidel povolen. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Míra štiky je 55 cm a parmy 45 cm. Je zakázáno vstupovat do Národní přírodní rezervace Týřov a Velká Pleš na pravém břehu řeky, tj. od ústí protilehlého levostranného přítoku Tyterského potoka až k ústí pravostranného přítoku Skryjského potoka – vyznačeno tabulemi na přístupových cestách. Je povoleno lovit na místě pod ústím tohoto potoka (na Bahnách). Lov z plavidel navalených na pravý břeh v rezervaci je povolen, nesmí se však vystupovat na břeh. Vstup a průchod elektrárnou ve Zvíkovci je zakázán – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou samostatným revírem. Na základě výjimky CHKO Křivoklátsko čj. SR/0029/SC/2016-3 je povolen odlov jelce jesena. Nejmenší lovná míra jesena je stanovena na 30 cm, doba hájení od 16. 3. do 15. 6.

Berounka 6 411 004 (2)

Berounka 6

Berounka 6 411 004 (3)

Berounka 6

Berounka 6 411 004 (4)

Berounka 6

Berounka 6 411 004 (6)

Berounka 6