Tábor rybářského kroužku Plaňany

V termínu 22. – 24. 6. 2018 odjelo 15 malých rybářů z rybářských kroužků v Plaňanech na víkendový rybářský tábor na řeku Sázavu do Přívlak u Ledečka.  Zde byl pro ně postaven stanový tábor.

Po ubytování se děti rozdělily do tří skupinek, které si pojmenovaly a nakreslily si svůj erb.

Po večerním opékání špekáčků se děti věnovaly tréninku přesnosti nahazování – RT.

Druhý den začal rozcvičkou v podobě hry s létajícím talířem – kdo talíř chytil, vymýšlel úkol pro kamarády. Na závěr si zahrály hru „Rybičky, rybičky rybáři jedou“.

Hlavní aktivitou dopoledního programu byla tři stanoviště:

1) Ukázka a nácvik lovu na přívlač s Davidem Procházkou

2) Lov ouklejí na plavanou s Terkou Smitkovou

3) Trénink a závod v přesnosti nahazování RT

Na těchto aktivitách se děti po skupinkách v cca. 30 minutových intervalech střídaly.

Oběd v podobě těstovin s rajskou omáčkou byl za to zaslouženou odměnou.

Po poledním klidu jsme vyrazili do nedalekého Ledečka na zmrzlinu. Odtud jsme si udělali výlet parním vláčkem s 2 tunely do Sázavy, zpět jsme se vrátili již klasickým osobákem.

Po návratu bylo vyhlášeno volné chytání ryb. 

Večer jsme opět opékali párky a špekáčky na ohni.

Po večeři si děti vyzkoušely, jak daleko dokáží s prutem nahazovat.

Nedělní den byl ve znamení rybářských závodů. Hned po snídani si děti společně nemíchaly krmení pro ryby a rozdělily se do dvojic – vždy jeden z kroužku mladších a jeden z kroužku starších.  Nejdříve závodily mladší a starší dělaly pomocníky a zapisovaly ulovené ryby. Po svačině si to prohodily.

Po obědě – řízek s brambory následovalo vyhlášení výsledků všech soutěží. Každý si odnesl několik diplomů, tašku plnou odměn a sladkostí. Největším překvapením bylo předání táborových triček, do kterých se hned všichni převlékli.

Po zabalení a úklidu tábora jsme se rozloučili s řekou Sázavou a na dětském hřišti počkali na autobus.

Výsledky lov ryb             Výsledky RT

Závěrem bych ráda poděkovala všem za vzorné a kamarádské chování a aktivní přístup ke všem zadaným úkolům.

Akce je podpořena z dotace MŠMT.

Alena Purkrábková, MO Plaňany